Fundusz UE - Realizowane projekty

Fundusze Europejskie dla wojew贸dztwa 艂贸dzkiego

TYTU艁 PROJEKTU:
„Odbudowa Firmy po pandemii oraz zwi臋kszenie jej odporno艣ci na kryzys gospodarczy” 

Konkurs numer RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22 w ramach Osi priorytetowej XIII: REACT-EU dla 艁ódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 艁ódzkiego na lata 2014-2020

Cel projektu:
Projekt polega na zwi臋kszeniu konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstwa negatywnie dotkni臋tego skutkami epidemii COVID-19 poprzez realizacji przedsi臋wzi臋cia inwestycyjnego ukierunkowanego na odbudowie pozycji rynkowej w gospodarce po pandemii COVID-19 oraz zwi臋kszeniu jego odporno艣ci gospodarczej na kryzys. Wnioskodawca planuje wprowadzi膰 do Firmy nowe us艂ugi oraz znacz膮co ulepszony proces 艣wiadczonych obecnie us艂ug , dzi臋ki czemu zniweluje ryzyko ponownego spadku przychodów w przypadku wyst膮pienia ponownych obostrze艅 na rynku, a dodatkowo, wprowadzi do Firmy nowe 藕ród艂o przychodów, dzi臋ki czemu zwi臋kszy konkurencyjno艣膰 w czasach po pandemicznych

Ca艂kowite wydatki na realizacj臋 projektu: 
Wydatki ogó艂em: 440 882,65 PLN 
Wydatki kwalifikowalne: 320 933,04 PLN
Dofinansowanie: 272 793,08 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemi臋 COVID-19

Termin realizacji projektu: 
01/01/2023 r. – 31/12/2023 r.
www.mapadotacji.gov.pl 
 

Tarcza antykryzysowa PFR